Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Принимать за чистую монету

Разговорное выражение "принимать за чистую монету" используется в современном русском языке довольно часто. Это фразеологизм, который означает "принимать ложь за правду", "верить всему, что говорят".

The colloquial expression "prinimat` za tchistuju manetu" is used in modern Russian quite often. It is phraseological unit which means "to take lie for the truth", "to believe everything that somebody says".


Он как наивный ребенок, принимает все за чистую монету - He is like a naive child, he takes everything in all good faith.

принимать за чистую монету [prinimàt' za chìstuyu manètu] - take in all good faith, accept at its face-value, take seriously

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία