Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

После работы - отдых

"Конечной целью войны служит мир, работы - досуг" Аристотель

"A final goal of a war is peace, of a work is leisure" Aristotle

отдых
[òtdykh]
Не забывайте отдыхать!
[ni zabyvàjti atdykhàt']
отдыхать
[atdykhàt']
интересная работа
[interèsnaya rabòta]
работа
[rabòta]
Ετικέτες: Quotes

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Quotes

Никогда не бойся начать всё сначала [nikagda ni bojs'a nachat' fs'o snachala] - never be afraid to start over
Ετικέτες: Quotes
Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему [sivodnya atlichnyj d'en' chtoby izminit' zhizn' k luchshimu] - Today a great day to change your life for the better
Ετικέτες: Quotes
Лучше будь один чем вместе с кем попало [luchshe but' ad'in chem vm'es't'e s kem papala] - It is better to be alone than with just anyone

Омар Хайям
Ετικέτες: Quotes
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным [vr'em'ya, pat'er'yanae s udavol'stviem, ne schitaitsya pat'er'yanym] - The time lost with pleasure, is not considered lost

(c) Джон Ленон
Ετικέτες: Quotes
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία