Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Эмоции человека

Эмоции человека "написаны" на его лице. Гнев, страх, радость, смятение, тревога, неуверенность, озадаченность, презрение - все это эмоции, то есть выражение субъективной оценки человека к определенной ситуации. Эмоции могут быть положительные или же отрицательные. Есть люди, которые умеют контролировать свои эмоции и наоборот есть гиперэмоциональные люди.

Emotions of the person "are written" on thier face. Anger, fear, joy, confusion, anxiety, uncertainty, puzzlement, contempt - all these are emotions, in other words an expression of a value judgment of a person to a certain situation. Emotions can be positive or negative. There are people who are able to control their emotions and the other way around there are hyper emotional people.

Найдите другие типы чувств тут - See other types of feelings here:
http://www.ruspeach.com/phrases/233/

грусть
[grùst']
удивление
[udivlènije]
подозрение
[padazrènije]
гнев
[gnef]
страх
[strakh]
радость
[radost`]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία