Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

День воинской славы России

Каждый год 9 августа в России празднуют день воинской славы и день славы русского оружия. Это день первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, которая была одержана 27 июля (7 августа) 1714 года.

Every year on August 9 in Russia people celebrate the day of military glory and the day of glory of the Russian weapon. It is a day of the first sea victory in a Russian history of a Russian fleet under Peter the Great command over the Swedes at the cape of Gangut, which was gained on July 27 (August 7), 1714.

С днём воинской славы! - Happy Military Glory day!
победа
[pabèda]
история
[istoriya]
день
[dèn']
Ετικέτες: Ρωσία, Γιορτές

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Γιορτές

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία