Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Орел

Город Орел является административным центром Орловской области в России. Он расположен на реке Ока в 360 км от Москвы. Орёл представляет Россию на международных соревнованиях по корфболу - национальному спорту Нидерландов. В Орле множество музеев известных русских писателей: Тургенева, Андреева, Бунина и т.д.

The city of Oryol is the administrative center of Oryol Oblast in Russia. It is located on the Oka River, approximately in 360 km from Moscow. Oryol represents Russia at the international competitions in a korfbol - a national sport of the Netherlands. There are a lot of the museums of famous Russian writers: Turgeneva, Andreyev, Bunin, etc.

город
[gòrat]
Скажите, пожалуйста, как проехать до центра города?
[skazhìti pazhàlusta kak prajèkhat' da tsèntra gòrada]
Мы хотим посмотреть достопримечательности города.
[my khatim pasmatret` dastaprimechatel`nasti gorada.]
Мне нужен отель в центре города.
[mn'eh nùzhin atèl' v tsèntri gòrada]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία