Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Рамсы попутал

Разговорное выражение "Рамсы попутал" используется не очень часто в современном русском языка, однако иногда его можно услышать от кого-то. Выражение "Рамсы попутал" означает, что кто-то ошибся, сделал что-то неправильное, влез в чужой разговор, не поняв сути разговора и т.д. Рамс - азартная игра в каpты. Попутать - спутать, перепутать. Выражение довольно грубое.

A colloquial expression "Ramsì popùtal" is not used very often in modern Russian language, however sometimes you can hear it from someone. The expression "ramsì papùtal" means that someone made a mistake, made something bad, nosed in someone's conversation, without understanding the essence of it . Rams is a cards gambling. "Papùtat' " - to confuse, to mix up. The expression is quite rude.

влезать в чужой разговор [vlizàt' v chuzhòj razgavòr] - nose in someone's conversation

играть
[igràt']
говорить
[gavarìt']
ошибка
[ashìpka]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία