Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Режим спортсмена

Если вы ходите в спортзал, вы должны питаться маленькими порциями 5-6 раз в день. Из рациона нужно исключить сахар и пирожные, жареные продукты. Нужно употреблять больше каш, хлеба грубого помола, мяса, яиц, фруктов, овощей. Пейте около 2 литров воды в день. Утром и вечером желательно пить кефир. Не стоит тренироваться больше 3 раз в неделю. Длительные тренировки также могут принести больше вреда, чем пользы.

If you go to the gym, you should eat small meals 5-6 times a day. It is necessary to exclude sugar and cakes, fried food from your diet. You need to consume more porridges, whole grain bread, meat, eggs, fruits, vegetables. Drink about 2 liters of water a day. In the morning and in the evening it is desirable to drink kefir (traditional fermented dairy in Russia and CIS). You shouldn't train more than 3 times a week. Long trainings can also do more harm, than benefit.

утром
[ùtram]
сахар
[sahar]
продукты
[pradukty]
пить
[pit`]
пирожные
[piròzhnyje]
кефир
[kifìr]
вечером
[vèchiram]
мясо
[myàsa]
хлеб
[khlep]
яйцо
[yaytsò]
фрукт
[frùkt]
фрукты
[frukty]
овощи
[ovoshhi]
каша
[kasha]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Εμφάνιση, Φαγητό, Υγεία, Αθλητισμός

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Ετικέτες: Φαγητό, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Ετικέτες: Φαγητό
Элегантный макияж - это гармоничный баланс. Если вы хотите акцентировать свои глаза, то используйте помаду нейтральных тонов или прозрачный блеск для губ, а если вы собираетесь использовать яркую помаду для губ, то отдайте предпочтение теням для глаз пастельных тонов.

Elegant make-up is harmonious balance. If you want to accent your eyes, then use lipstick of neutral tones or a transparent lip gloss and if you are going to use bright lipstick for lips, then give preference to shadows for eyes of pastel tones.

использовать
[ispol`zavat`]
глаза
[glazà]
помада
[pamàda]
тени
[tèni]
Ετικέτες: Εμφάνιση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία