Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Христианство

Христианство — это самая крупная мировая религия как по числу последователей, которых около 2,3 млрд, так и по географической распространённости. Это религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа.

Christianity is the largest world religion as by number of followers, that is about 2,3 billion, and in terms of geography. It is a religion based on life and the doctrine of Jesus Christ.

христианство
[khrist’yànstvo]
религия
[rilìgiya]
Ετικέτες: Θρησκεία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Θρησκεία

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Успенский собор, Владимир, Россия
Dormition Cathedral, Vladimir, Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Церковь Покрова на Нерли, Россия
Church of the Intercession on the Nerl, Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Часовня Святого Духа. Кенозерский национальный парк, Россия.

Chapel Of The Holy Spirit. Kenozersky national Park, Russia.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία