Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Стихотворение

Попробуйте прочитать с интонацией стихотворение на русском языке
Try to read a poem in Russian with intonation

Чайный пакетик, хлебные крошки,
Жуки-носороги, сороконожки,
Фантики, перья, иголки от ели -
Может уже приберешься в постели?

Word by word translation:
Tea bag, bread crumbs,
Rhinoceros beetles, centipedes,
Candy wrappers, feathers, needles of spruce -
Could you clean up your bed right now?

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία