Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Байкальская тропа

Большая Байкальская тропа - это проект по созданию системы туристических троп вокруг озера Байкала Планируемая длина этих троп составляет 1800 километров. Идея создания Тропы возникла еще в 1970-х годах. Строительство системы троп началось в 2003 году силами добровольцев из разных стран. Создание не завершено, но уже действуют несколько маршрутов. Тропа соединит три национальных парка и три заповедника. Ежегодно в летнее время на различных участках производятся работы по строительству новых участков проекта.

The big Baikal track is a project on creation of system of tourist tracks round the lake Planned Baikal length of these tracks makes 1800 kilometers. The idea of creation of the Track arose in the 1970th years. Construction of system of tracks began in 2003 by forces of volunteers from the different countries. Constraction isn't complete, but some routes already work. The track will connect three national parks and three reserves. Annually in summertime on various sites some works on construction of new sites of the project are performed.


строитель
[straìtil']
несколько
[neskal`ka]
начало
[nachalo]
километр
[kilametr]
время
[vrèm'a]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία