Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Озеро Морской Глаз

Озеро Морской Глаз расположено в республике Марий Эл (Россия) вблизи деревни Шарибоксад Волжского района. Озеро образовалось в результате карстового провала 20 тысяч лет тому назад. Оно интересно своим местоположением на склоне горы, большой глубиной при небольших размерах и необычным зелёным цветом воды. Происхождение озеро связано с подземными пустотами.

Lake "Sea Eye" is located in the Republic of Mari El (Russia) near the village of Shariboksad of the Volga area. The lake was formed as a result of a karst fracture 20 thousand years ago. It is interesting by the location on a mountain slope, a deep water at the small sizes and unusual green color of water. The origin of the lake is connected with underground emptiness.

Россия
[rassìya]
результат
[rezul`tat]
район
[rajon]
размер
[razmer]
озеро
[òzira]
морской
[marskòj]
интересно
[intiresna]
большой
[bal'shòj]
зелёный
[zil'ònyj]
деревня
[direvnya]
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία