Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Гора Эльбрус

Эльбрус - это гора вулканического происхождения. Эльбрус расположен на Кавказе (Россия). Высота этой горы над уровнем моря составляет 5 642 метров. Это самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты "Семь вершин". Гора Эльбрус очень популярен среди туристов, спортсменов и альпинистов со всего мира. Многие люди со всего мира мечтают взойти на вершину этой горы, то есть покорить Эльбрус. Однако это удается не многим.

Elbrus is a volcanic origin mountain. Elbrus is located in Caucasus (Russia). Height of this mountain is 5 642 meters above sea level. It is the highest mountain of Russia and Europe. It's in the list of the highest tops of the planet "Seven tops". Mount Elbrus is a very popular among tourists, athletes and climbers from around the world. Many people from around the world dream to ascend to top of this mountain and to "subdue" Elbrus. However not many people could do it.

турист
[turist]
спортсмен
[spartsmèhn]
очень
[òchin']
многие
[mnogie]
мечта
[michtà]
высота
[vysatà]
высокий
[vysokij]
гора
[gara]
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία