Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Девственные леса Коми

Девственные леса Коми расположены на севере Уральских гор в Республике Коми. Являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Это самые большие нетронутые леса в Европе. Они занимают территорию 32 600 км². Эти леса принадлежат к экорегиону уральской тайги. В лесном массиве протекает несколько рек. Фауна лесов включает более 200 видов птиц, а также многие редкие виды рыб и млекопитающих, флора — сотни видов растений.

Virgin Komi Forests are located in the north of the Ural Mountains in the Komi Republic. Are the world heritage of UNESCO. These are the biggest untouched woods in Europe. They occupy the territory of 32 600 km ². These woods belong to the ecoregion of the Ural taiga. In forest area some rivers flow. The fauna of the woods includes more than 200 bird species, and also many rare species of fishes and mammals, flora — hundreds of species of plants.

также
[takzhe]
север
[sever]
несколько
[neskal`ka]
многие
[mnogie]
заниматься
[zanimat`sya]
европейский
[evropejskij]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία