Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Храм Христа Спасителя

23 сентября 1839 года в Москве был заложен Храм Христа Спасителя. Его строительство продолжалось почти 44 года. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994-1997 годах. Храм имеет статус Патриаршего подворья. На стенах храма начертаны имена офицеров, павших в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1797-1806 и 1814-1815 годов.

On September 23, 1839 in Moscow the Cathedral of Christ the Saviour was laid. Its construction lastd for nearly 44 years. The building of the temple was destroyed in the middle of Stalin reconstruction of the city on December 5, 1931. It was newly built up in 1994-1997. The temple has the status of the Patriarchal farmstead. There are names of the officers who fell in Patriotic war of 1812 and Foreign campaigns 1797-1806 and 1814-1815 on walls of the temple.

строитель
[straìtil']
здание
[zdanie]
почти
[pachti]
город
[gòrat]
Христос
[khristòs]
Ετικέτες: Ρωσία, Θρησκεία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Θρησκεία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία