Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Выборг

Выборг - это красивый российский город, расположенный в 122 км от исторического центра Санкт-Петербурга. Он находится недалеко от границы с Финляндией. Это крупный экономический, промышленный и культурный центр Ленинградской области, порт на Балтике, важный узел шоссейных и железных дорог. В Выборге сосредоточено более 300 различных памятников: архитектурных, исторических, скульптурных, археологических, среди которых основные Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо.

Vyborg is a beautiful Russian city located in 122 km from historic center of St. Petersburg. It is near a border with Finland. It is a large economic, industrial and cultural center of Leningrad region, port on Baltic, important knot of highway and railroads. There are more than 300 various monuments concentrated in Vyborg: architectural, historical, sculptural, archaeological, among which Vyborg Castle, Alvar Aalto's library, Monrepos Park.

экономический
[ehkanamicheskij]
центр
[tsentr]
российский
[rasìjskij]
недалеко
[nedaleko]
красивый
[krasìvyj]
замок
[zamòk]
город
[gòrat]
важный
[vazhnyj]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία