Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

До звёзд

Интересный дом в Москве [intiresny dom v moskv'e] - A interesting house in Moscow
Дотянись до звёзд! [dot'anis' do zvyozd] - Reach for the stars!
Ετικέτες: Τέχνη, Architecture

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Τέχνη, Architecture

Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Ετικέτες: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Окна одной улицы в Нижнем Новгороде, Россия [okna adnoj ul'itsy v N'izhn'em Nofgarad'e, Rasiya] - The windows of one street in Nizhny Novgorod, Russia
Ετικέτες: Architecture
Юсуповский дворец - это памятник истории и культуры федерального значения. В настоящее время он является дворцом культуры работников просвещения. Дворец был основан в 1770 году в Санкт-Петербурге (Россия). В 1830 году дворец был приобретён Борисом Николаевичем Юсуповым. В 1916 году во дворце был убит Распутин. В наши дни дворец открыт для посещения. В экскурсионных целях открыты парадные залы, театр, гостиные и исторические комнаты. Здесь регулярно проходят концерты классической музыки, спектакли, вокальные вечера.

The Yusupov Palace is a historical and cultural monument of federal importance. Now it is palace of culture of education workers. The palace was founded in 1770 in St. Petersburg. In 1830 the palace was bought by Boris Nikolaevich Yusupov (Russia). In 1916 in the palace Rasputin was killed. Today the palace is open for visit, in the excursion purposes ceremonial halls, theater, drawing rooms and historical rooms are open. Here regularly take place concerts of classical music, performances, community sings.

театр
[t'iatr]
регулярно
памятник
[pamyatnik]
открыт
[atkryt]
концерт
[kantsert]
здесь
[sdès']
дворец
[dvarets]
Борис
[barìs]
Ετικέτες: Τέχνη, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία