Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Валдай

Валдай - это российский город в новгородской области. Статус города Валдай получил только в 1770 году. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нём ремесла. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. Валдай посещали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин. Город расположен на берегу Валдайского озера. Валдай является популярным туристическим центром. Здесь находится единственный в России Музей колоколов.

Valdai is a Russian city in the Novgorod region. It received a status of a city of Valdai only in 1770. The arrangement of Valdai on a post path between Moscow and St. Petersburg promoted prosperity of the city and development of craftings in it. Valdai handymen casting big bells and small hand bells were famous all aroun in Russia. Valdai was visited by Alexander Nikolaevich Radishchev, Alexander Sergeyevich Pushkin, Nikolay Alekseevich Nekrasov, Vladimir Aleksandrovich Serov, Gabriel Romanovich Derzhavin. The city is located on the bank of the Valdai lake. Valdai is the popular tourist center. There is the only Museum of bells in Russia.

центр
[tsentr]
российский
[rasìjskij]
музей
[muzej]
город
[gòrat]
берег
[berek]
развитие
[razvìtije]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία