Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο



Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Орлы

Орлы являются хищными птицами. В среднем они живут 20-40 лет. Орел обладает отличным зрением, он видит в шесть раз лучше, чем человек. Охотится эта птица днем. При этом солнечный свет и отражения воды не мешают ему разглядеть мелких животных в траве. Лапы и когти у орла очень сильные и мощные. Они помогают ему схватить жертву на лету. Все орлы живут парами, но перед тем, как создать пару, оба орла должны исполнить свадебный танец. Самка орла в два раза больше самца. У пары рождается обычно только два птенца, из которых выживает только один, более сильный и выносливый.

Eagles are predatory birds. They live about 20-40 years. Eagle possesses excellent sight, it sees six times better than human. This bird hunts in the afternoon. Thus the sunlight and reflections of water don't prevent it to make out small animals in grass. Paws and claws of eagles are very strong and powerful. It help him to grab his victim on the wing. All eagles live in couples but before creating couple, both eagles have to execute wedding dance. Female eagle is twice bigger than male. Couples usually have only two baby birds but only one survive, the strongest and hardiest.

шесть
[shest']
танец
[tànits]
сильный
[sìl'nyj]
птица
[ptitsa]
обычно
[abychno]
лучше
[lùchshi]
Ετικέτες: Ζώα, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία