Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Алмазный карьер в России

Алмазный карьер "Мир" - это большое месторождение алмазов, расположенное в Якутии (Россия). Залежи алмазов здесь были открыты в 1955 году. Карьер имеет глубину 525 м и диаметр 1,2 км. Ежегодно здесь добывается около 1,5 миллиардов тонн алмазной руды. В 1981 году в карьере «Мир» был добыт крупный ювелирный алмаз весом 342,5 карата. В марте 2002 года в карьере был добыт алмаз «Президент» весом 79,9 карат.

The diamond pit "Mir" is a big diamond field located in Yakutia (Russia). Deposits of diamonds were open here in 1955. The pit has depth of 525 m and diameter of 1,2 km. Annually about 1,5 billion tons of diamond ore are extracted here. In 1981 in career "Mir" was found a large jeweler diamond weighing 342,5 carats. In March, 2002 a diamond President weighing 79,9 carats was mined in this diamon mine.
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
С Новым 2017 Годом

Ο συντάκτης της εικόνας: Petr Ushanov

С Новым 2017 Годом, дорогие друзья!
[s Nòvym dve t`ysichi pitnàtsatym gòdam, daragìi druz'yà]
Happy New Year 2017, dear friends!Пусть сбудутся ваши светлые мечты!
[pust' sbùdutsa vàshi svètlyi micht`y] -
May your bright wishes come true!

Салют на Красной Площади, Москва - Salute at Red Square, Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Γιορτές
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία