Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Леса России

Россия имеет шикарные леса, в которых очень богатая флора и фауна. Общая площадь российских лесов составляет более 800 000 га, что выводит Россию на первое место в мире по этому показателю. Лес России составляет около 24% запасов всей планеты. Основная часть лесов расположена в Сибири и на Дальнем востоке. В российских лесах сосредоточены огромные запасы грибов, ягод, плодов, лекарственных трав и цветов.

Russia has great woods, with rich flora and fauna. The total area of the Russian woods is more than 800 000 hectares that brings Russia to the first place in the world on this indicator. Woods of Russia is about 24% of planet's woods. The main part of the woods is located in Siberia and in the Far East. In the Russian woods there are huge stocks of mushrooms, berries, fruits, medical herbs and flowers.

Россия
[rassìya]
площадь
[plòshit']
место
[mèsta]
восток
[vastok]
огромный
[agròmnyj]
богатый
[bagatyj]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία