Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Таруса

Таруса - это удивительный российский город расположенный в 130 км к югу от Москвы, на высоком берегу Оки. Большинство зданий в городе одноэтажные. Они был построены в XIX веке. Город имеет статус природно-архитектурного заповедника. Он внесен в перечень исторических городов России. В этом городе жила Мария Цветаева, Константин Паустовский, Николай Заболоцкий и многие другие известные писатели и поэты.

Tarusa is an amazing Russian city located in 130 km to the South from Moscow on the higher coast of Oka. Most of the buildings in the town of are one-storeyed. They were constructed in the XIX century. The city has the status of the natural and architectural reserve. It in the list of the historical cities of Russia. In this city lived Maria Tsvetaeva, Konstantin Paustovsky, Nikolay Zabolotsky and many other famous writers and poets.
город
[gòrat]
берег
[berek]
писатель
[pisatel`]
известный
[izvesnyj]
исторический
[istaricheskij]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία