Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы ноября

Ноябрь - это последний месяц осени. Это довольно холодный месяц, для которого характерно выпадение первого снега. Практически все деревья уже сбросили листву, дует холодный ветер и дни становятся все короче. Темнеет в ноябре очень рано, около пяти часов вечера. Про этот месяц говорят: кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замёрзнет. Еще одна примета ноября гласит: комары в ноябре - признак мягкой зимы.

November is the last month of a fall. This is a pretty cold month, which is marked by the first snowfall. Almost all trees already shed their leaves, a cold wind blows and days become shorter. It's getting dark in November very early, around 5 p.m. People say about this month: those who don't feel chilly in November, won't freeze in December. One more proverb of November says: mosquitoes in November is a sign of a soft winter.

холодный
[khalòdnyj]
ноябрь
[nayàbr']
последний
[paslèdnij]
месяц
[mèsits]
холодно
[khòladna]
дерево
[dèriva]
очень
[òchin']
час
[chas]
Ετικέτες: Καιρός, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία