Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Дерево тик

Тик растёт в лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Тиковое дерево — источник очень ценной древесины и является одним из важнейших сортов древесины, идущей на экспорт из Азии. Ценность тиковой древесины заключается в её устойчивости к повреждающим факторам, как биологическим, так и к внебиологическим. Древесина тика имеет очень красивую фактуру. Её используют для строительства садовой мебели, палуб кораблей, столешниц и так далее, поскольку эта древесина не рассыхается под воздействием внешних факторов и имеет исключительно долгий срок службы.

The teak grows in the woods of Southern and Southeast Asia. The teak is a source of very valuable wood also is one of the most important grades of the wood for export from Asia. The value of teak wood consists in its resistance to the damaging factors, as biological, and to the non-biological. Wood of a teak has very beautiful texture. It is used for construction of garden furniture, decks of ships, table-tops and so on as this wood doesn't crack under the influence of external factors and has exclusively long service life.

корабль
[karabl`]
дерево
[dèriva]
красивый
[krasìvyj]
Ετικέτες: Φύση, Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση, Inventions

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία