Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Маленькая птичка

Fly, little bird, fly
Fly into the blue sky.
One, two, three, you are free!

Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо.
Раз, два, три, ты свободна!

[ Litì màlenkaya ptìchka litì
litì v galubòye nèba
ras dva tri
ti svabòdna ]

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
Ετικέτες: Ποίημα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ποίημα

ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free
свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Ετικέτες: Ποίημα
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Ετικέτες: Ποίημα
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Ετικέτες: Ποίημα
Листья падают

вниз, вниз,
желтые и коричневые
листья падают
над городом.


The leaves are falling

down, down
yellow and brown
the leaves are falling
over the town.
Ετικέτες: Ποίημα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία