Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы декабря

В русской культуре народные приметы играют большую роль. Существует несколько примет связанных с декабрем. К примеру 23 декабря есть такие приметы: "Пиво пенится в бочонке — к снегопаду", "Белые облака видны несколько дней подряд — к похолоданию", "Сороки летают вблизи жилья — к вьюге".

In Russian culture ethnoscience plays a major role. There are some beliefs connected with December. For example on December 23 there are following beliefs: "Beer foams in a barrel — it will snowfall", "White clouds are visible several days in a row — it will be cold", "Magpies fly near the house — it will be blizzard".

пример
[primèr]
народный
[narodnyj]
культура
[kul`tura]
Ετικέτες: Καιρός, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία