Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

День Евстрата

26 декабря в России верующие отмечают День Евстрата. Поверье говорит, что начиная с 26 декабря можно в течение 12 дней наблюдать за погодой. Эти 12 дней покажут погоду 12 месяцев следующего года. Другое поверье говорит, что "Какая погода 26 декабря, таким и январь будет".

On December 26 in Russia believers celebrate Day of Evstrat. A legend says that from December 26 you may watch the weather within 12 days. These 12 days will show weather of 12 months of the next year. Other legend says that "What weather on December 26, such weather will be in January".

январь
[yinvàr']
погода
[pagoda]
месяц
[mèsits]
можно
[mozhno]
Россия
[rassìya]
поверить
[paverit`]
Ετικέτες: Καιρός, Γιορτές, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός, Γιορτές, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία