Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы 28 декабря

Русские люди особенно почитают народные приметы. 28 декабря есть несколько примет: "Ветер подул с северной стороны - к сильным морозам", "Будет крепкий мороз, если утром громко пищат синицы", "Будет сильный мороз, если утром кошка тепла ищет".

The Russian people especially respect national signs. There are some signs on December 28 : "The wind blew from North side - to hard frosts", "There will be a hard frost if in the morning titmouses peep loudly", "There will be a hard frost if in the morning a cat looks for heat".

утром
[ùtram]
сильный
[sìl'nyj]
кошка
[kòshka]
громко
[gromka]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία