Εγγραφή

Παραδείγματα χρήσης

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - "Τρία πράγματα κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο: αγάπη, ενδιαφέρουσα δουλειά και δυνατότητα να ταξιδέψει..." © Ιβάν Μπούνιν/ Ivan BuninΕσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία