Εγγραφή

язык


Μετάφραση: γλώσσα
Μεταγραφή: [yaz`yk]

Μέρος του λόγου: Существительное
Γένος: Мужской
Αριθμός:

Παραδείγματα χρήσης

Бессмертие народа - в его языке. [bismertie naroda - v evo yazyke.] - Η αθανασία του λαού βρίσκεται στην γλώσσα του.
Мне нужен путеводитель на английском языке. [mne nuzhen putivaditel` na angliskom yazyke] - Χρειάζομαι έναν οδηγό στα αγγλικά.
Могу я заполнить бланк на английском языке? [magu ya zapòlnit' blank na anglìskom yazykè] - Μπορώ να συμπληρώσω το έντυπο στα αγγλικά;
На каком языке этот путеводитель? [na kakom yazyke ehtat putivaditel`?] - Σε ποιά γλώσσα είναι ο οδηγός αυτός;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία