Εγγραφή

Уран


Μετάφραση: Ουρανός
Μεταγραφή: [uràn]

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία