Εγγραφή

опять


Μετάφραση: πάλι
Μεταγραφή: [ap'àt']

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία