Εγγραφή

вниз


Μετάφραση: προς το κάτω
Μεταγραφή: [vniz]

Μέρος του λόγου: Наречие

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία