Εγγραφή

восемнадцать


Μετάφραση: δεκαοχτώ
Μεταγραφή: [vasemnadtsat`]

Μέρος του λόγου: Числительное

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία