Εγγραφή

долго


Μετάφραση: πολύ ώρα
Μεταγραφή: [dolgo]

Μέρος του λόγου: Наречие

Παραδείγματα χρήσης
Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία