Εγγραφή

знакомиться


Μετάφραση: γνωρίζω
Μεταγραφή: [znakomit`sya]

Παραδείγματα χρήσης

Можно ознакомиться с техническими характеристиками этого прибора? [mozhna aznakomitsa s tekhnichiskimi kharakteristikami ehtava pribora?] - Μπορώ να γνωρίσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία