Εγγραφή

куда


Μετάφραση: που
Μεταγραφή: [kuda]

Παραδείγματα χρήσης

А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Και που θα πάτε εσείς αυτό το βράδυ;
Выражение, которое вы носите на своём лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. [vyrazhenie, katoroe vy nosite na svayom litse, kuda vazhnee adezhd, katorye vy nadivaite na seb'a] - Η έκφραση, που φοράται στον προσωπό σας, είναι πιό σημαντικό από τα ρούχα, που φοράται επάνω σας.
Куда идёт этот автобус? [kudà id'òt èhtat aftòbus] - Προς τα πού πάει αυτό το λεωφορείο;
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Κότα: κο-κο-κο, κουντάχ-ταχ-ταχ,κακαρίζει
Откуда отходит автобус? [atkuda atkhodit aftobus?] - Από πού ξεκινάει το λεωφορείο;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία