Εγγραφή

курить


Μετάφραση: καπνίζω
Μεταγραφή: [kurit`]

Παραδείγματα χρήσης

не курить [ne kurìt'] - απαγορεύεται το κάπνισμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία