Εγγραφή

музыка


Μετάφραση: μουσική
Μεταγραφή: [muzyka]

Παραδείγματα χρήσης

Мне нравится Ваш музыкальный вкус. [mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs] - Μου αρέσει το μουσικό Σας γούστο.
Спорю, что он музыкант. [spòryu, shto on muzykànt] - Βάζω στοίχημα, ότι αυτός είναι μουσικός.Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία