Εγγραφή

поверить


Μετάφραση: να πιστέψω
Μεταγραφή: [paverit`]

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία