Εγγραφή

повторить


Μετάφραση: να επαναλάβω
Μεταγραφή: [paftarit`]

Μέρος του λόγου: Глагол

Παραδείγματα χρήσης

Не могли бы Вы повторить это медленнее? [nimaglì by vy paftarìt' èhta mèdlinnije] - Εσείς θα μπορούσατε να το επαναλάβετε αυτό πιό αργά;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία