Εγγραφή

поздно


Μετάφραση: αργά
Μεταγραφή: [pozdno]

Παραδείγματα χρήσης

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία