Εγγραφή

получать


Μετάφραση: λαμβάνω
Μεταγραφή: [paluchat`]

Παραδείγματα χρήσης

Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Τι σου αρέσει πιό πολύ, να κάνεις κομπλιμέντα ή να τα παίρνεις;Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία