Εγγραφή

хороший


Μετάφραση: καλός
Μεταγραφή: [kharoshij]

Παραδείγματα χρήσης

Пусть сегодня будет хороший день. [pust` sevodn`ya bud`it kharoshij den`] - Ας σήμερα να είναι μια καλή μέρα.
Хороший день, не правда ли? [kharòshij dèn', ni pràvda li] - Ωραία μέρα, έτσι δεν είναι;
хороший уровень французского [kharòshij ùraven' frantsùzskava] - καλό επίπεδο ΓαλλικώνΕσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία