Εγγραφή

семьдесят


Μετάφραση: εβδομήντα
Μεταγραφή: [sem`disyat]

Μέρος του λόγου: Числительное
Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία