Εγγραφή

опасный


Μετάφραση: επικίνδυνος
Μεταγραφή: [opasnyj]

Παραδείγματα χρήσης

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία