Εγγραφή

свернуть


Μετάφραση: να διπλώσω
Μεταγραφή: [svernut']

Παραδείγματα χρήσης

Вам надо вернуться и свернуть налево (направо). [vam nada virnut`sa i svirnut` naleva (naprava)] - Πρέπει να επιστρέψετε και να στρίψετε αριστερά (δεξιά).Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία