Εγγραφή

выпекать


Μετάφραση: ψήνω
Μεταγραφή: [vypekat']

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία