Εγγραφή

протереть


Μετάφραση: να τρίψω
Μεταγραφή: [proteret']

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία