Εγγραφή

двенадцать


Μετάφραση: δώδεκα
Μεταγραφή: [dvinàtsat']

Μέρος του λόγου: Числительное

Παραδείγματα χρήσης

У меня заказан столик на двенадцать часов. [u minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf] - Έκλεισα ένα τραπέζι για δώδεκα η ώρα.Εσείς μπορείτε να βρείτε σχολεία ρωσικής γλώσσας και δασκάλους:


Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία