Εγγραφή

выручать


Μετάφραση: διασώζω
Μεταγραφή: [vyruchàt']

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία